Dotacja na kapitał obrotowy POIR 2014-2020

W minionym roku (2020r.) skorzystaliśmy z dofinansowania projektu w ramach działania 3.4. „Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.”

Projekt : Program operacyjny Inteligentny Rozwój MŚP – finansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID-19 (CV20)

Wartość projektu : 302 487,003 PLN

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Finansowanie – 100 % środki wspólnotowe